wypas owiec | WP MKS Romicomp
Moderowany Katalog Stron
website

Teraz najczęściej wykorzystuje się wypas w alkowie. Polega on na ciągłym żywieniu. Bez wątpienia jest to metoda stojąca w opozycji z tradycyjnym podejściem|rozwiązaniem, jakim jest|jakim rządzi się|którym jest wypas owiec. Klasyczne|Tradycyjne owczarstwo|pasterstwo to przede wszystkim|to głównie|to zwykle żywienie pastwiskowe|karmienie pastwiskowe|żywienie na łące. Niestety, ale|Jednakże|Jednak chów|hodowla owiec|zwierząt|wymagającej rasy owiec, który oparty jest|którego podstawą jest|który opiera się na intensywnym|zintensyfikowanym żywieniu|karmieniu jest nieekologiczny|jest niezgodny z ideą ekologii|nie może być nazywany ekologicznym.